» โครงการจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บท-๘๒๑๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๐-๐๐๒๐ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

    

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

» - 

ลงวันที่ : -


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ : -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

» เปิดไฟล์  📄  

ลงวันที่ :  18 มกราคม 2566


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

»  - 

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎