» โครงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเเละฟื้นฟูสมรรถภาพ กิจกรรมโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

» ร่าง รับฟังคำวิจารณ์

» -

ลงวันที่ : -


» ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

        » เปิดไฟล์  📄 

ลงวันที่ : 26 พฤษภาคม 2566


» ราคากลาง

» - 

ลงวันที่ :  -


» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

        » - 

ลงวันที่ :  -


» การตรวจรับงานจ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


» การยกเลิกการจัดซื้อ-จ้าง

» - 

ลงวันที่ :  -


ค้นหาข้อมูล🔎