ธนาคารออมสิน มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

Pin It

»»11/10/2021
ธนาคารออมสิน มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

Pin It

»»11/10/2021
ประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Pin It

»»11/10/2021
ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

อ่านเพิ่มเติม..

ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ

Pin It

»»11/10/2021
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำ

อ่านเพิ่มเติม..

รับมอบเครื่องดื่มจาก แม่ทัพภาคที่ ๑

Pin It

»»11/10/2021
รับมอบเครื่องดื่มจาก แม่ทัพภาคที่ ๑

อ่านเพิ่มเติม..

บรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อวางแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»11/10/2021
บรรจุทรายลงกระสอบ เพื่อวางแนวกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณชุมชนปากด่าน ถึงคลองบ้านใหม่ (วัดโพธิ์ทองบน)

Pin It

»»11/10/2021
ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณชุมชนปากด่าน ถึงคลองบ้านใหม่ (วัดโพธิ์ทองบน)

อ่านเพิ่มเติม..

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครปากเกร็ด จัดเตรียมยาและลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

Pin It

»»11/10/2021
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครปากเกร็ด จัดเตรียมยาและลงพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

อ่านเพิ่มเติม..

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»»11/10/2021
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

Pin It

»»8/10/2021
พิธีรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎