น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

Pin It

»»22/10/2020
น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด สืบสานงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

»»20/10/2020
เทศบาลนครปากเกร็ด สืบสานงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม..

การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนานวัตกรรม

Pin It

»»1/10/2020
การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดีและการพัฒนานวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด เข้ารับรางวัลด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน

Pin It

»»30/9/2020
นครปากเกร็ด เข้ารับรางวัลด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและแนวทางการให้บริการประชาชน

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

Pin It

»»30/9/2020
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม..

จิตอาสา พัฒนาคลองบ้านเก่าและคลองวัดช่องลม (ชุมชนสายบัว)

Pin It

»»22/10/2020
จิตอาสา พัฒนาคลองบ้านเก่าและคลองวัดช่องลม (ชุมชนสายบัว)

อ่านเพิ่มเติม..

โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

»»9/10/2020
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

»»1/10/2020
ประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดชุมชนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

»»30/9/2020
พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดชุมชนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม..

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงาน

Pin It

»»30/9/2020
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูลในเว็บ