พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

Pin It

»»12/4/2022
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์

อ่านเพิ่มเติม..

ยกย่องและเชิดชูเกียรติพลเมืองดีนครปากเกร็ด

Pin It

»»7/4/2022
ยกย่องและเชิดชูเกียรติพลเมืองดีนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารกิจกรรมการลดคัดแยกมูลฝอย 4Rs

Pin It

»»7/4/2022
เทศบาลนครปากเกร็ด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารกิจกรรมการลดคัดแยกมูลฝอย 4Rs

อ่านเพิ่มเติม..

กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ของจังหวัดนนทบุรี

Pin It

»»18/3/2022
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ของจังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม..

สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

Pin It

»»18/3/2022
สัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด สมศักดิ์ พุ่มพวง

Pin It

»»12/4/2022
พิธีพระราชทานเพลิงศพ รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด สมศักดิ์ พุ่มพวง

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์

Pin It

»»7/4/2022
นครปากเกร็ด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป ในเทศกาลสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

Pin It

»»18/3/2022
นครปากเกร็ด รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม..

ปากเกร็ด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับเขต

Pin It

»»18/3/2022
ปากเกร็ด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับเขต

อ่านเพิ่มเติม..

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

Pin It

»»18/3/2022
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎