ประเพณีลอยกระทงไทย – มอญ นครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 19/11/2019
ประเพณีลอยกระทงไทย-มอญ นครปากเกร็ด ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning

Pin It

»» 30/10/2019
การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนเเบบ Active Learning

อ่านเพิ่มเติม..

ส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»» 16/10/2019
ส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ดเข้ารับรางวัลจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 16/10/2019
เทศบาลนครปากเกร็ดเข้ารับรางวัลจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด เข้ารับโล่ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”

Pin It

»» 1/10/2019
เทศบาลนครปากเกร็ด เข้ารับโล่ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" 

อ่านเพิ่มเติม..

การประชุมร่วมกันระหว่างประชาคมท้องถิ่นระดับนคร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

Pin It

»» 30/10/2019
การประชุมกันระหว่างประชาคมท้องถิ่นระดับนคร และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด สืบสานงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Pin It

»» 22/10/2019
เทศบาลนครปากเกร็ด สืบสานงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ดเข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร"

Pin It

»» 16/10/2019
เทศบาลนครปากเกร็ดเข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร"

อ่านเพิ่มเติม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Pin It

»» 2/10/2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด เข้ารับโล่รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่

Pin It

»» 1/10/2019
เทศบาลนครปากเกร็ด เข้ารับโล่รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม..