๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ มอบอาหารเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้บรรจุทรายที่บ้านหาด

Pin It

»» 17/10/2022
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ มอบอาหารเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้บรรจุทรายที่บ้านหาด

อ่านเพิ่มเติม..

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ มอบอาหารเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้บรรจุทรายที่บ้านหาด

Pin It

»» 17/10/2022
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ มอบอาหารเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้บรรจุทรายที่บ้านหาด

อ่านเพิ่มเติม..

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปลัดเทศบาล มอบเครื่องดื่มชูกำลัง พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเทศบาลจิตอาสาที่มาบรรจุทรายบ้านหาด

Pin It

»» 17/10/2022
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ปลัดเทศบาล มอบเครื่องดื่มชูกำลัง พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเทศบาลจิตอาสาที่มาบรรจุทรายบ้านหาด

อ่านเพิ่มเติม..

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ มอบอาหารเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้บรรจุทรายที่บ้านหาด

Pin It

»» 17/10/2022
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ มอบอาหารเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้บรรจุทรายที่บ้านหาด

อ่านเพิ่มเติม..

ปลัดเทศบาล มอบเครื่องดื่มชูกำลัง พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเทศบาลจิตอาสาที่มาบรรจุทรายบ้านหาด

Pin It

»» 17/10/2022
ปลัดเทศบาล มอบเครื่องดื่มชูกำลัง พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเทศบาลจิตอาสาที่มาบรรจุทรายบ้านหาด

อ่านเพิ่มเติม..

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ บรรจุกระสอบทรายร่วมกับกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ

Pin It

»» 17/10/2022
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ บรรจุกระสอบทรายร่วมกับกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม..

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภารกิจสู้น้ำของเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»» 17/10/2022
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภารกิจสู้น้ำของเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ บรรจุกระสอบทรายร่วมกับกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ

Pin It

»» 17/10/2022
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ บรรจุกระสอบทรายร่วมกับกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม..

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภารกิจสู้น้ำของเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

»» 17/10/2022
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภารกิจสู้น้ำของเทศบาลนครปากเกร็ด

อ่านเพิ่มเติม..

กำลังพลจิตอาสา ขส.ทบ. เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่วัดสลักเหนือ หลังน้ำลด

Pin It

»» 17/10/2022
กำลังพลจิตอาสา ขส.ทบ. เข้าช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่วัดสลักเหนือ หลังน้ำลด

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูล🔎