เทศบาลนครปากเกร็ด มอบ “ถุงยังชีพ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ”

Pin It

»» 18/5/2020
เทศบาลนครปากเกร็ด มอบ “ถุงยังชีพ อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ”

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด รับมอบข้าวสาร และนมกล่อง จากสุมิตราทัวร์

Pin It

»» 7/5/2020
นครปากเกร็ด รับมอบข้าวสาร และนมกล่อง จากสุมิตราทัวร์

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด รับมอบเฟซชิลด์จาก กรมการสรรพกำลังกลาโหม

Pin It

»» 21/4/2020
นครปากเกร็ด รับมอบเฟซชิลด์จาก กรมการสรรพกำลังกลาโหม

อ่านเพิ่มเติม..

นครปากเกร็ด รับมอบแว่นจากแว่นท็อปเจริญ เพื่อสู้โควิด

Pin It

»» 9/4/2020
นครปากเกร็ด รับมอบแว่นจากแว่นท็อปเจริญ เพื่อสู้โควิด

อ่านเพิ่มเติม..

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ตลาดพิชัย

Pin It

»» 30/3/2020
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ตลาดพิชัย

อ่านเพิ่มเติม..

มอบเฟซชิลด์ และหน้ากากผ้าให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันภิกขุ ชลประทาน

Pin It

»» 7/5/2020
มอบเฟซชิลด์ และหน้ากากผ้าให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันภิกขุ ชลประทาน 

อ่านเพิ่มเติม..

รับมอบเฟซชิลด์ และหน้ากากผ้าจาก บริษัท เมกะ-เจ จำกัด และมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

Pin It

»» 22/4/2020
รับมอบเฟซชิลด์ และหน้ากากผ้าจาก บริษัท เมกะ-เจ จำกัด และมูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่เยี่ยมขอพรผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไป

Pin It

»» 21/4/2020
เทศบาลนครปากเกร็ด ลงพื้นที่เยี่ยมขอพรผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี ขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ด ให้ความรู้การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙

Pin It

»» 9/4/2020
เทศบาลนครปากเกร็ด ให้ความรู้การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙

อ่านเพิ่มเติม..

มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

Pin It

»» 30/3/2020
มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

อ่านเพิ่มเติม..

ค้นหาข้อมูลในเว็บ