ขอเชิญพสกนิกรนครปากเกร็ดร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Pin It

»»11/8/2022
ขอเชิญพสกนิกรนครปากเกร็ดร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ค้นหาข้อมูล🔎