ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศร่างระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

สถานธนานุบาลเทศบาลนครปากเกร็ดปิดทำการชั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ ๑๑ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง ในวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลนครปากเกร็ดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

งดจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลวิภาราม ถึงหัวถนนเเจ้งวัฒนะ (ท่าน้ำปากเกร็ด)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..