เปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-๑๙) แพร่ระบาด

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

สินค้าเกษตรกรนนทบุรี คุณภาพที่ดีสู่มือคุณ

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลนครปาเกร็ด

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อรถย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ จังหวัดนนทบุรี แทนตำแหน่งที่ว่างลง

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..