รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญร่วมประกวดวงดนตรีสากล "Pakkret City Music Award" ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอเชิญสาวงามเข้าประกวด MISS NONTHABURI ๒๐๒๐

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

๘ ข้อเเนะนำในร้านอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

กำหนดการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน และโครงการรณรงค์ลด คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย ประจำปี ๒๕๖๓

Pin It

อ่านเพิ่มเติม..

๕ ข้อเเนะนำการทำความสะอาดรถตู้โดยสารสาธารณะและรถแท๊กซี่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

ปิดให้บริการ งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน ช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันมาฆบูชา

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..