เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ครั้งที่ ๒

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี ตั้งเเต่วันที่ ๑๑ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลเมืองบางบัวทองรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Pin It

  

อ่านเพิ่มเติม..

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ปิดให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ในวันที่ ๑๑ และ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

เทศบาลเมืองศรีราชา ประกาศผลการประกวดเเต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ"เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน จำนวน ๔ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

อ่านเพิ่มเติม..