ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Pin It

 

ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต สามารถบริจาคได้ในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ณ อาคารหอประชุมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี