ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง GOOD GUY RUN ๒๐๑๙

Pin It

สำนักงาน ป.ป.ช.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ กำหนดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฏร์-รัฐ ร่วมใจไม่เอาคอร์รัปชัน" ครั้งที่ ๒ GOOD GUY RUN ๒๐๑๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ www.thaijogging.org หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ GOOD GUY RUN