ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปากเกร็ด

Pin It

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด

กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอุทิศอวัยวะต่างๆ ในเขตอำเภอปากเกร็ด

เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ 

ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตและอุทิศอวัยวะ สามารถบริจาคได้ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมชั้น ๓ โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี