ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

Pin It

  

ขอเชิญรับชมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live , Pakkret Live หรือ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น ๓