สถานธนานุบาลเทศบาลนครปากเกร็ดปิดทำการชั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ ๑๑ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงภายในพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑

Pin It