ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลนครปากเกร็ดไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

 

 

ค้นหาข้อมูล🔎