ยกเลิกรับโอนและรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Pin It

  

ยกเลิกรับโอน

รับโอน

ค้นหาข้อมูล🔎