ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล.พร้อมทางเดินเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและปรับปรุงอาคารศาลากลางน้ำ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จึงขอประชาสัมพันธ์ร่างประกาศประกวดราคาฯ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ของประชาชน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามช่องทางดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (โดยเปิดเผยตัวตน)
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >>http://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=129.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักการคลัง เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๓๑๘-๓๑๙ 

(รายละเอียดร่างประกาศ)