ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดให้เป็นถนนสะอาด

Pin It

    

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ/ร้านค้า บริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดและชาวนนทบุรี ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดให้เป็นถนนสะอาด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสะอาด โดย

  1. สละเวลาในเช้าวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ร่วมกันเดินทางมาทำความสะอาด ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ท่านสะดวก/ใกล้จุดใดไปร่วมทำที่จุดนั้น
  2. ร่วมทักทาย พูดคุย เป็นกำลังใจ จนท. ทุกหน่วยที่มาปฏิบัติงานในวันนั้น
  3. ท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินข้างถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ช่วยจัดทำแนวรั้วป้องกัน มิให้มีการนำขยะมาทิ้งในที่ดิน/เส้นทางต่อไป
  4. ช่วยกันสอดส่อง มิให้มีการลักลอบทิ้งขยะ หลังจากนี้
  5. ช่วยกันรณรงค์ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเป็นถนนสะอาดอย่างยั่งยืนตลอดไป

(ดูรายละเอียด)