ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป

Pin It

(ดูรายละเอียด)

 

 

 

(ดูรายละเอียด)