ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร

Pin It

 

 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต และเพื่อสร้างการรับรู้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ขายวัตถุอันตราย ได้ที่ http://www.pakkretcity.go.th/index.php/page-public-relations/2235-news2629.html