ขอเชิญชวนร่วมสมัครเเพลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb เพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

Pin It

 

จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ได้รับรายงานการสมัครเข้าร่วมใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งหากมีความประสงค์สมัครเข้าใช้งานเเพลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb สามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่  th.airbnb.com/th_dla