ประกาศร่างระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็น

Pin It

 

ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์จะร่างระเบียบเทศบาลนครปากเกร็ด ว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมีกำหนด ๑๕ วัน ตามช่องทางดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (โดยเปิดเผยตัวตน)
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >>https://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=967.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. ๐ ๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๖๑๐

(รายละเอียดร่างประกาศ)