ประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดงาน (TOR) การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

 (รายละเอียดร่างประกาศ)

 

เทศบาลนครปากเกร็ดประกาศเผยแพร่ข้อกำหนดงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (โดยเปิดเผยตัวตน)
- ทางโทรศัพท์ โทร. ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔-๑๔ ต่อ ๔๐๕
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >>https://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=1035.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดการวิจารณ์ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(รายละเอียดร่างประกาศ)