ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป

Pin It

 (ดูรายละเอียด)

 

 

 (ดูรายละเอียด)