เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าและประดับพระฉายาลักษณ์

Pin It