เทศบาลนครปากเกร็ดขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Pin It

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลนครปากเกร็ดจึงขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

- เว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด (เมนูซ้ายมือ Poll)
- Google ฟอร์ม >> คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ค้นหาข้อมูล🔎