รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาจัดตั้งชุมชน

Pin It

เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาจัดตั้งชุมชน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ตามช่องทางดังนี้

- ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมายัง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด เลขที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- แสดงความคิดเห็นในช่องทางกระดานถาม-ตอบ >>https://www.pakkretcity.go.th/smf/index.php?topic=1190.0
- แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คเทศบาลด้านล่างข่าวประชาสัมพันธ์นี้

https://www.facebook.com/PakkretMunicipality/posts/315089457320850

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. 0 2960-9704-14 ต่อ 723   

ค้นหาข้อมูล🔎