ขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อป้ายจราจรอัจฉริยะพร้อมแนะนำเส้นทางลัด

Pin It

เนื่องด้วยเทศบาลนครปากเกร็ดจะมีการดำเนินโครงการพัฒนาป้ายจราจรอัจฉริยะพร้อมแนะนำเส้นทางลัด เขตจังหวัดปริมณฑล พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตั้ง ๒ จุด ได้แก่
๑. ถนนติวานนท์ บริเวณก่อนถึงแยกเข้าซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๓๕
๒. ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณก่อนถึงที่กลับรถใต้สะพานลอยข้ามแยกเมืองทองธานี
ทั้งนี้ จึงขอรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อป้ายจราจรอัจฉริยะพร้อมแนะนำเส้นทางลัด ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ลิ้งค์ตอบแบบสำรวจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScohB6fbsFd4uQ049NvE8HESAhLl3e-dk3tmC3qrfiND1h-8Q/viewform?fbclid=IwAR0y48xZ09ZSFCsF0-ymxaP291lVG8ppacK3Eb5T1DivT8ouMh86jyKG3eA

ค้นหาข้อมูล🔎