ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด : การประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

Pin It

  

ขอเชิญรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด : การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ค้นหาข้อมูล🔎