ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗ ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานฝั่งประตูทางเข้า-ออก วัดเรืองเวชมงคล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

admin_fai