ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายเเจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลปากเกร็ด และตำบลคลองเกลือ ตั้งเเต่เวลา ๑๘.๐๐ น .ของวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.ของวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖

 

ตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครปากเกร็ดได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตำบลปากเกร็ด และตำบลคลองเกลือ โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย จึงห้าม ❌ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ตำบลปากเกร็ด และตำบลคลองเกลือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. จนถึงเวลา เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

admin_fai