«« เกี่ยวกับเทศบาลนครปากเกร็ด / แผน-มาตรการป้องกัน

 

ปีงบประมาณ 2564


มาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (21/10/63)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว (12/11/63)
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (17/12/63)
การป้องกันอัคคีภัยในเทศกาลตรุษจีน (04/02/64)
มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย (22/02/64)
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๔ (03/03/2564)
• การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (11/03/2564)
• มาตรการประหยัดน้ำสถานการณ์ภัยเเล้ง พ.ศ.๒๕๖๔ (11/03/2564)
• เเผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี ๒๕๖๔ (8/6/2564)

ปีงบประมาณ 2563

มาตรการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (06/11/62)
• แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (16/01/63)
มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย (28/01/63)
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม (30/06/63)

ค้นหาข้อมูล🔎