pakkretcity

General Category => สำนักการช่าง => ข้อความที่เริ่มโดย: wuttichote ที่ มิถุนายน 27, 2018, 08:36:11 PM

หัวข้อ: แบบก่อสร้างหลังคาคลุมลานโรงเรียนคลองเกลือ
เริ่มหัวข้อโดย: wuttichote ที่ มิถุนายน 27, 2018, 08:36:11 PM
อยากทราบแบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนคลองเกลือใช้แบบจากเทศบาลนครปากเกร็ดหรือปล่าวครับ
หัวข้อ: Re: แบบก่อสร้างหลังคาคลุมลานโรงเรียนคลองเกลือ
เริ่มหัวข้อโดย: admin_Laleewan ที่ กรกฎาคม 03, 2018, 11:37:29 AM
กรณีนี้ ควรประสานสำนักการช่างโดยตรงค่ะ 0 2960 9704-14 ต่อ 824-826