pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - admin_Laleewan

หน้า: [1] 2 3
1
ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3086-1.pdf

2
ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3084-1.pdf

3
เทศบาลนครปากเกร็ดประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3083-1.pdf

4
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อรถย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2999.pdf

5
เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ ศูนย์ ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๑ (บางพัง)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๗. ศูนย์เด็กเล็กวัดสลักเหนือ
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๐. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งในรายละเอียดประกาศ **
https://www.pakkretcity.go.th/index.php/page-public-relations/2575-news2903.html

6
สำนักการคลัง / สรุปภาษีที่ดินใหม่
« เมื่อ: มกราคม 20, 2020, 10:06:17 AM »
📣📣📢 สรุปชัดๆ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีใหม่ล่าสุด ปัจจุบันเทศบาลอยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษี (😁อย่าเพิ่งตกใจว่ายังไม่ได้รับเอกสาร เพราะเอกสารกำลังถยอยส่ง โดยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม)

**เอกสารที่ส่งรอบ 1 จะเป็นเอกสารแจ้งการมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ยืนยันการมีที่ดิน)

*เอกสารที่ส่งรอบที่ 2 จะเป็นเอกสารการประเมินภาษี ให้สำหรับผู้ที่ต้องชำระภาษีเท่านั้น และต้องมาดำเนินการชำระภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (ถ้ารอบนี้ไม่ได้รับแอดมินดีใจด้วยคร้า😂 แต่ไม่ใช่เอ๊ะ!! เราไม่ได้รับสงสัยไม่เสีย ตรวจดูเอกสารรอบแรกก่อนนะคะ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเสียไหม???)

(ที่ดินที่เทศบาลนครปากเกร็ดรับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 ตำบลเท่านั้น คือ ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ และตำบลบางตลาด)

👉สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนารายได้ โทร. 02 960 9704-14 ต่อ 313

😁😙 กราฟฟิกด้านล่างจะทำให้เข้าใจได้ง่ายค่ะ มีระยะเวลาและขั้นตอนที่ชัดเจนดีคร้า

(ขอบคุณกราฟฟิกจากกรุงเทพธุรกิจ)
https://www.facebook.com/PakkretMunicipality/photos/a.243002315748413/2604837246231563/?type=3&theater

7
คุณสมบัติผู้ขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

ต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพและมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

หลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อ
   (๑) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไม่เกิน ๑ เดือน (ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ปรากฏอาการ)
   (๒) บัตรประจำตัวประชาชน
   (๓) ทะเบียนบ้าน
   (๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์

8
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับชุมชนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2615-1.pdf

9
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณถนนติวานนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2616-1.pdf

10
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองบ้านใหม่ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2617-1.pdf

11
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๒ ปี ๘ เดือน นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)(บางโรงเรียนไม่รับ)
๓. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๔. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๕. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หมายเหตุ ดูรายละเอียดแต่ละโรงเรียนตามข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1969

12
รายละเอียดได้ชี้แจงเบื้องต้นไปทางเฟสบุ๊คที่ท่านติดต่อมาแล้วนะคะ

13
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

- ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(รายใหม่) มีเพียงการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนไปแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง >> http://welfare2560.epayment.go.th/
- ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วจะขอรับบัตร ขณะนี้บัตรยังไม่มา (รายละเอียดจากอำเภอปากเกร็ด) หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2109 2345 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. (150 คู่สาย)

14
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
   (๑) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
   (๒) เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
   (๓) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ต่อคน ต่อปี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอกสาร ดังนี้
   - บัตรประชาชนหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง
   - สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)
   - สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
   - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีรายได้ประจำ)
   - สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   - ผู้รับรองคนที่ ๑ อสม. พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว อสม.
   - ผู้รับรองคนที่ ๒ ประธานชุมชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704 - 14 ต่อ 723-726
คลิกเพื่อดูเอกสารการยื่นและรายละเอียด >> http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1902

15
ประชาชนต้องการขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 150 2071

หน้า: [1] 2 3
PAKKRET.