pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin_Laleewan

หน้า: [1] 2 3 4
1
สำนักการคลัง / ภาษีปี 2563
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2020, 04:08:31 PM »
1.ชำระภาษีที่ดินฯ ออนไลน์ ได้หรือไม่
ตอบ    (1) ในปี 2563 ไม่สามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้
   (2) เทศบาลมีช่องทางการชำระภาษี 2 ช่องทาง คือ
         - ชำระที่เทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 3 สำนักการคลัง            
              - ชำระผ่านไปรษณีย์ธนาณัติ
      ชื่อผู้รับเงิน : หัวหน้างานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
      สั่งจ่าย : ปณ. ปากเกร็ด 11120
      จ่าหน้าซอง ที่อยู่ :    สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด สำนักการคลัง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
* ถ่ายสำเนาหนังสือแจ้งการประเมินฯ (ภ.ด.ส.6) แนบมาด้วย พร้อมซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเอง เพื่อส่งใบเสร็จไปยังท่าน

2. ยังไม่ได้รับจดหมาย (หนังสือแจ้งการประเมินฯ) ทำอย่างไร ???
    ตอบ (1) รอหนังสือแจ้งการประเมินฯ แล้วค่อยมาชำระ
     (2) ยื่นเรื่องเพื่อขอรับหนังสือการประเมินฯ ผ่านช่องทางดังนี้
      - Call Center สายด่วน 1132 หรือ 0 2582 2195-7 ตลอด 24 ชม.
      *โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล (สะกดให้ถูกต้อง), เลขโฉนดที่ดิน ,หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
      - เว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด เลือกเมนูติดต่อเทศบาล / ระบบร้องเรียนร้องทุกข์(สายตรงเทศบาล)
      เลือกหัวข้อขอรับบริการ/เอกสารประเมินภาษีปี2563 ตลอด 24 ชม. 
      *โดยแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ-นามสกุล (สะกดให้ถูกต้อง), เลขโฉนดที่ดิน (ถ่ายภาพแนบได้) /                หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
               **เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหลัง 18.00 น. ในแต่ละวัน หากต้องชำระภาษีจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
      (3) หากสะดวกที่จะมาชำระภาษีก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งการประเมินฯ ให้ถือโฉนดมาติดต่อที่เทศบาล สำนักการคลัง ชั้น 3 เพื่อทำการประเมินโดยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มาขอใช้บริการ)

3. หากได้รับหนังสือการประเมินแล้ว สามารถชำระภาษีได้ถึงเมื่อไร ?
ตอบ     - เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว จะต้องมาชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม
   * หากมาชำระภาษีเกินเดือนสิงหาคม จะต้องชำระภาษีตามที่ประเมิน + ค่าปรับ 10% ของยอดประเมิน + เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ของยอดประเมิน
   ** หากไม่มาชำระ และมีหนังสือแจ้งเตือน จะต้องชำระภาษีตามที่ประเมิน + ค่าปรับ 20% ของยอดประเมิน + เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ของยอดประเมิน (กรณีมาชำระตามกำหนดในหนังสือแจ้งเตือน)
   *** หากไม่มาชำระ และมีหนังสือแจ้งเตือน จะต้องชำระภาษีตามที่ประเมิน +ค่าปรับ 40% ของยอดประเมิน + เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ของยอดประเมิน (กรณีไม่มาชำระตามกำหนดในหนังสือแจ้งเตือน)

2
ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๔๖ (ซอยเมน หมู่บ้านมิตรประชา โครงการ ๑ และโครงการ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3086-1.pdf

3
ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพงษ์เพชร (ถนนเมน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3084-1.pdf

4
เทศบาลนครปากเกร็ดประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รับฟังข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์ ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3083-1.pdf

5
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อรถย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2999.pdf

6
เทศบาลนครปากเกร็ดเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ ศูนย์ ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๑ (บางพัง)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด ๒ (ประชาสงเคราะห์)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๗. ศูนย์เด็กเล็กวัดสลักเหนือ
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๐. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๑๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งในรายละเอียดประกาศ **
https://www.pakkretcity.go.th/index.php/page-public-relations/2575-news2903.html

7
สำนักการคลัง / สรุปภาษีที่ดินใหม่
« เมื่อ: มกราคม 20, 2020, 10:06:17 AM »
📣📣📢 สรุปชัดๆ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีใหม่ล่าสุด ปัจจุบันเทศบาลอยู่ระหว่างการจัดทำบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษี (😁อย่าเพิ่งตกใจว่ายังไม่ได้รับเอกสาร เพราะเอกสารกำลังถยอยส่ง โดยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม)

**เอกสารที่ส่งรอบ 1 จะเป็นเอกสารแจ้งการมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ยืนยันการมีที่ดิน)

*เอกสารที่ส่งรอบที่ 2 จะเป็นเอกสารการประเมินภาษี ให้สำหรับผู้ที่ต้องชำระภาษีเท่านั้น และต้องมาดำเนินการชำระภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2563 (ถ้ารอบนี้ไม่ได้รับแอดมินดีใจด้วยคร้า😂 แต่ไม่ใช่เอ๊ะ!! เราไม่ได้รับสงสัยไม่เสีย ตรวจดูเอกสารรอบแรกก่อนนะคะ ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเสียไหม???)

(ที่ดินที่เทศบาลนครปากเกร็ดรับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 ตำบลเท่านั้น คือ ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ และตำบลบางตลาด)

👉สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนารายได้ โทร. 02 960 9704-14 ต่อ 313

😁😙 กราฟฟิกด้านล่างจะทำให้เข้าใจได้ง่ายค่ะ มีระยะเวลาและขั้นตอนที่ชัดเจนดีคร้า

(ขอบคุณกราฟฟิกจากกรุงเทพธุรกิจ)
https://www.facebook.com/PakkretMunicipality/photos/a.243002315748413/2604837246231563/?type=3&theater

8
คุณสมบัติผู้ขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

ต้องเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพและมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

หลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อ
   (๑) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงไม่เกิน ๑ เดือน (ระบุว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ที่ปรากฏอาการ)
   (๒) บัตรประจำตัวประชาชน
   (๓) ทะเบียนบ้าน
   (๔) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์

9
เทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณหน้าโรงงานไทยกาเม้นท์แล้ว (วันที่ 28 ส.ค.62) และได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจจัดระเบียบการค้า 3 ช่วงเวลา (เช้า กลางวัน และเย็น)

10
กระดานถาม-ตอบ เป็นช่องทางการให้ข้อมูลและตอบคำถามเบื้องต้น ตามที่ส่วนราชการให้ข้อมูลไว้ หากต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ กรุณาแจ้งเรื่องที่สายตรงเทศบาล http://www.pakkretcity.go.th/index.php/2017-07-22-09-09-36/2017-07-24-14-55-07.html

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำเรื่องเข้าระบบร้องเรียนแล้ว หากต้องการสอบถามความคืบหน้า กรุณาติดต่อศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 025836668

11
สิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล หากท่านไม่ได้เป็นผู้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ ท่านมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02960- 9704-14 ต่อ 723-726

12
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับชุมชนภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2615-1.pdf

13
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อกล้องและอุปกรณ์ควบ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณถนนติวานนท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2616-1.pdf

14
ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองบ้านใหม่ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2617-1.pdf

15
สำนักการช่าง / Re: บริการเขียนแบบบ้านไหม
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2019, 11:01:48 AM »
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักการช่าง เบอร์ 02960-9704-14 ต่อ 826

หมายเหตุ ช่วงเวลาที่ท่านติดต่อ (ระหว่างวันที่ 10-17 พ.ค.62) เบอร์โทรศัพท์พื้นฐานของเทศบาลเสีย จึงไม่สามารถติดต่อได้ ปัจจุบันบริษัททีโอทีดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อสอบถามได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก

หน้า: [1] 2 3 4
PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th