pakkretcity

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin_Laleewan

หน้า: 1 [2] 3 4
16
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมแจ้งกว่า ธนาคารกรุงไทยออกไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ธนาคารอื่นๆ จะหลังจากธนาคารกรุงไทย 2 วัน (หากตรงกับเสาร์-อาทิตย์จะข้ามไปอีกค่ะ)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02960 9704-14 ต่อ 724-726

17
ผู้ที่จะขอต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่จะขอ เช่น เป็นบุตร เป็นบิดา เป็นมารดา เป็นต้น

เอกสารที่ใช้ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงผู้ขอ

18
ต้องไปดำเนินการขอเพิ่มชื่อรองที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านก่อน จากนั้นนำมาเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้าน แล้วจึงค่อยทำบัตรประจำตัวประชาชน
ในส่วนของเอกสารไม่มีข้อมูลเลยค่ะ ต้องติดต่ออำเภอ

19
สำนักการช่าง / Re: เลนจักรยาน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2019, 02:15:36 PM »
กำหนดส่งมอบงาน เดือนพฤษภาคม 2562

21
กรณีค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านนิติบุคคล สมาชิกในหมู่บ้านต้องดำเนินการผ่านนิติบุคคลก่อน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704-14 ต่อ 405

22
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๒ ปี ๘ เดือน นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)(บางโรงเรียนไม่รับ)
๓. มีอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๔. มีภูมิลำเนาหรือาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
๕. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หมายเหตุ ดูรายละเอียดแต่ละโรงเรียนตามข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1969

23
รายละเอียดได้ชี้แจงเบื้องต้นไปทางเฟสบุ๊คที่ท่านติดต่อมาแล้วนะคะ

24
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

- ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(รายใหม่) มีเพียงการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนไปแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์กระทรวงการคลัง >> http://welfare2560.epayment.go.th/
- ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วจะขอรับบัตร ขณะนี้บัตรยังไม่มา (รายละเอียดจากอำเภอปากเกร็ด) หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2109 2345 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. (150 คู่สาย)

25
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
   (๑) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
   (๒) เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
   (๓) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ต่อคน ต่อปี

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอกสาร ดังนี้
   - บัตรประชาชนหญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ปกครอง
   - สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์)
   - สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
   - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
   - หนังสือรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้มีรายได้ประจำ)
   - สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
   - ผู้รับรองคนที่ ๑ อสม. พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว อสม.
   - ผู้รับรองคนที่ ๒ ประธานชุมชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2960 9704 - 14 ต่อ 723-726
คลิกเพื่อดูเอกสารการยื่นและรายละเอียด >> http://www.pakkretcity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1902

26
เอกสารที่ใช้มีดังนี้
1. บัตรประชาชนเดิม
2. ผู้รับรอง/หนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมการปรับ ๑๐๐ บาท

27
กรณีนี้ ควรประสานสำนักการช่างโดยตรงค่ะ 0 2960 9704-14 ต่อ 824-826

28
สุนัขจรจัด ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือส่งเรื่องร้องเรียนที่สายตรงเทศบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้ค่ะ

29
ติดต่อ 0 2960 9704 - 14 ต่อ 405 เพื่อแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นก่อนค่ะ

30
การรับสุนัขจรจัดเข้าศูนย์นราภิรมย์ จ.นครปฐม มีรายละเอียดที่ต้องให้เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ชี้แจง จึงขอให้โทรศัพท์สอบถาม 0 2960 -9704-14 ต่อ 409

หน้า: 1 [2] 3 4
PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th