pakkretcity

เพิ่มนามสกุลสามีต่างชาติในบัตรประชาชนไทย

ต้องการใช้นามสกุลสามีต่างชาติในบัตรประชาชนไทย ต้องใช้เอกสารอะไรจากสามีต่างชาติบ้าง

Re: เพิ่มนามสกุลสามีต่างชาติในบัตรประชาชนไทย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2019, 02:18:32 PM »
ต้องไปดำเนินการขอเพิ่มชื่อรองที่อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านก่อน จากนั้นนำมาเปลี่ยนชื่อในทะเบียนบ้าน แล้วจึงค่อยทำบัตรประจำตัวประชาชน
ในส่วนของเอกสารไม่มีข้อมูลเลยค่ะ ต้องติดต่ออำเภอ