pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างโครงการซ่อมเเซมบำรุงรักษารถ ๖ ล้อ เป็นรถประชาสัมพันธ์

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างโครงการซ่อมเเซมบำรุงรักษารถ ๖ ล้อ เป็นรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2914.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th