pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อรถยนต์เฉพาะการดับเพลิงระบบผสมโฟมพร้อมเครื่องฉีดหมอกน้ำ

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อรถยนต์เฉพาะการดับเพลิงระบบผสมโฟมพร้อมเครื่องฉีดหมอกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3061.pdf

 

PAKKRET.