pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณลำรางดงตาลฯ

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณลำรางดงตาลเชื่อมคลองบางตลาด

http://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news2646-1.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2019, 10:48:34 AM โดย admin_fai »

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th