pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม (ศรีสมาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3348.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th