pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ

ขอรับฟังคำวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ บริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3355.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th