pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ จำนวน ๑ ลำ

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อเรือยนต์เฉพาะการสำหรับตรวจการณ์และดับเพลิงทางน้ำ จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3362.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th