pakkretcity

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอยเเบบติดเชื้อ จำนวน ๑ คัน

ขอรับฟังคำวิจารณ์ซื้อรถยนต์บรรทุกมูลฝอยเเบบติดเชื้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/news3378.pdf

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th