pakkretcity

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านพรไพศาล ซอย 2,4,6,8,10,12,14,16 (ถนนสุขาประชาสรรค์ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-64.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2021, 06:23:52 PM โดย admin_fai »

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th