pakkretcity

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-82.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 21, 2021, 04:23:14 PM โดย admin_fai »

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th