pakkretcity

โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อน คสล. และทางเดินเท้าพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-89.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2021, 11:09:42 AM โดย admin_fai »

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th