pakkretcity

โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป

 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-1.pdf
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-2.1.pdf
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-2.2.pdf
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-3.pdf
https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/64/bb64-94-4.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2021, 09:52:51 PM โดย admin_fai »

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th