pakkretcity

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖

โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย ๒ ซอย ๔ และซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pakkretcity.go.th/images/pdf/65/ba65-294.pdf


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 10, 2022, 11:18:47 AM โดย admin_fai »

 

PAKKRETMUNICIPALITY:www.pakkretcity.go.th